پارک علم و فناوری کرمان

پارک علم و فناوری کرمان

رویداد‌ها۱۶
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۸۳
ارتباط با پارک علم و فناوری کرمان
شماره برگزارکننده
۰۳۴۳۲۲۲۱۶۳۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام