پارک علم و فناوری کرمان

پارک علم و فناوری کرمان

رویداد‌ها۲۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۸۱
ارتباط با پارک علم و فناوری کرمان
شماره برگزارکننده
۰۳۴۳۲۲۲۱۶۳۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام