پارک علم و فناوری کرمان

پارک علم و فناوری کرمان

رویداد‌ها۳۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۶۵
ارتباط با پارک علم و فناوری کرمان
شماره برگزارکننده
۰۳۴۳۲۲۲۱۶۳۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام