پارک علم و فناوری گیلان

پارک علم و فناوری گیلان

رویداد‌ها۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۱۳
ارتباط با پارک علم و فناوری گیلان
شماره برگزارکننده
۰۱۳۳۳۳۲۷۷۲۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی