پارک فناوری پردیس با حمایت معاونت علمی  و فناوری ریاست جمهوری

پارک فناوری پردیس با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با پارک فناوری پردیس با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
شماره برگزارکننده
۶۶۰۱۳۳۱۰-۶۶۰۱۳۲۹۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره پارک فناوری پردیس با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

نشست تخصصی با محوریت شبکه با حضور 120شرکت خارجی