پارک فناوری پردیس با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

رویداد‌های پارک فناوری پردیس با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با پارک فناوری پردیس با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
درباره پارک فناوری پردیس با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

نشست تخصصی با محوریت شبکه با حضور 120شرکت خارجی