پارک ملی علوم، فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

پارک ملی علوم، فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

رویداد‌ها۹
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۱
ارتباط با پارک ملی علوم، فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
وبسایت
https://iccip.ir
شماره برگزارکننده
۰۲۱۴۴۲۹۷۵۸۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی