پایشگران علوم کسب و کار پارسیان

پایشگران علوم کسب و کار پارسیان

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با پایشگران علوم کسب و کار پارسیان
شماره برگزارکننده
۰۱۳۳۳۵۸۷۸۴۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره پایشگران علوم کسب و کار پارسیان

موسسه پایشگران پارسیان پیشگام در برگزاری دوره هایی است که نیروی ماهر و متخصص به راحتی می تواند به بازارکار ورود کند.