پرویز کرد

پرویز کرد

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با پرویز کرد
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره پرویز کرد

مدیریت پژوهش وفناوری دانشکده فنی وحرفه ای شهید باهنر زاهدان