# موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی. پروین خاکسار

# موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی. پروین خاکسار

رویداد‌ها۴۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۰۳
ارتباط با # موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی. پروین خاکسار
شماره برگزارکننده
۲۲۸۰۲۷۰۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره # موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی. پروین خاکسار

# موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

www.conf.imps.ac.ir

021-2282706