پلتفرم اندیشه و معماری رتا / مرکز معماری ایران

پلتفرم اندیشه و معماری رتا / مرکز معماری ایران

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با پلتفرم اندیشه و معماری رتا / مرکز معماری ایران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره پلتفرم اندیشه و معماری رتا / مرکز معماری ایران

استودیو رتا با همکاری مرکز معماری ایران برگزار مینماید