دکتر داود دهقان

دکتر داود دهقان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳
ارتباط با دکتر داود دهقان
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۵۱۷۹۹۰۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دکتر داود دهقان

مدرس دانشگاه و تجربیان فراون در تهیه دهها مقاله و تحقیق و پایان نامه

jتسلط به نرم افزارها :
اس پی اس اس spss
گمز gams
ایویوز eviews
لیندو lindo
لینگو lingo
اندنوت endnote
لیزرل lisrel
متلب matlab
مینی تب minitab
ارنا arena
اکسپرت چویس expertchoise