پژواک ،گروهی متشکل از برجسته ترین مربیان تجاری ایرانی در سراسر جهان است.

پژواک ،گروهی متشکل از برجسته ترین مربیان تجاری ایرانی در سراسر جهان است.

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با پژواک ،گروهی متشکل از برجسته ترین مربیان تجاری ایرانی در سراسر جهان است.
شماره برگزارکننده
۰۲۱۲۲۲۰۴۴۳۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره پژواک ،گروهی متشکل از برجسته ترین مربیان تجاری ایرانی در سراسر جهان است.

این دوره توسط مهندس امید کیهانی، مربی تجاری و مشاور راهبردی بیش از 35 کمپانی داخلی و خارجی برگزار می شود.