پژوهشکده سیاستگذاری علم فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

پژوهشکده سیاستگذاری علم فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

رویداد‌ها۸
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰۱
ارتباط با پژوهشکده سیاستگذاری علم فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف
شماره برگزارکننده
socialristip@gmail.com
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره پژوهشکده سیاستگذاری علم فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

شماره تلفن پژوهشکده سیاستگذاری:: 021-66065139

شماره تلفن مسئول برنامه ریزی نشست ها: سعید شایان-09355421292