پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

رویداد‌ها۲۰
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۸۳
ارتباط با پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۶۹۷۴۳۲۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی