پژوهشکده علوم زیستی، پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)

پژوهشکده علوم زیستی، پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۲۳
ارتباط با پژوهشکده علوم زیستی، پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)
وبسایت
http://bs.ipm.ir/
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره پژوهشکده علوم زیستی، پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)

پژوهشکده علوم زیستی، پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)