پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی

پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی

شماره دبیرخانه
۸۸۹۳۰۱۵۰
دنبال کنندگان
۳
رویدادهای پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
متاسفانه رویدادی یافت نشد!

درباره پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی

www.ictrc.ac.ir/plagconf