پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات و انجمن بلاک چین سازمانی

پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات و انجمن بلاک چین سازمانی

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۶
متاسفانه نتیجه‌ای براساس جستجوی شما یافت نشد
ارتباط با پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات و انجمن بلاک چین سازمانی
شماره برگزارکننده
۸۸۹۳۰۱۵۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام