پژوهشکده مخابرات نظری

پژوهشکده مخابرات نظری

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱
ارتباط با پژوهشکده مخابرات نظری
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۲۰۸۹۷۷۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره پژوهشکده مخابرات نظری