پژوهشکده نظر

پژوهشکده نظر

رویداد‌ها۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹
ارتباط با پژوهشکده نظر
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۶۹۱۵۸۳۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره پژوهشکده نظر

گالری نظرگاه مرکز برگزاری و اجرای نشست های تخصصی و کارگاه های علمی پژوهشکده نظر است که در سال های اخیر در حیطه های هنر معماری شهرسازی گردشگری و منظر اقدام به برگزاری رویداد نموده است.