پژوهشکده مدیریت توسعه و تجاری سازی محصول نوین

پژوهشکده مدیریت توسعه و تجاری سازی محصول نوین

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۳
ارتباط با پژوهشکده مدیریت توسعه و تجاری سازی محصول نوین
شماره برگزارکننده
+۹۸۹۰۳۷۵۳۱۳۳۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره پژوهشکده مدیریت توسعه و تجاری سازی محصول نوین

پژوهشکده مديريت توسعه و تجاري سازي محصول نوين از نظر حقوقي، داراي مجوز شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده و زير مجموعه وزارت علوم و تحقيقات و فناوري وزارت علوم و تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران فعالیت می نماید.

اين پژوهشکده تنها متولي رسمي توسعه پژوهش هاي کاربردي و گسترش آموزش هاي تخصصي در حوزه مديريت طراحي، توسعه و تجاري سازي محصولات جديد در کشور است. پژوهشکده مديريت توسعه و تجاري سازي محصول نوين، نخستين پژوهشکده طراحي و توسعه محصول جديد در جهان اسلام و آسيا است و به رغم وجود پژوهشکده هاي تجاري سازي در شرکت هاي بزرگ آمريکا، اولين پژوهشکده آکادميک متولي توسعه تحقيقات طراحي و توسعه و تجاري سازي محصول جديد در جهان مي باشد.