پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)

پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۳
ارتباط با پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)

مرکز مهندسی مغز و پژوهشکده علوم شناختی