پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

رویداد‌ها۸
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹۵
ارتباط با پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
شماره برگزارکننده
۶۶۴۱۵۳۳۰، ۶۶۹۵۴۷۵۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

http://itmanc.irandoc.ac.ir/fa/page.php?rid=61