پیشروبات

پیشروبات

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۱
ارتباط با پیشروبات
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۸۶۵۴۲۹۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره پیشروبات

امروزه شاهد رقابت فشرده جوامع در دستیابی به تکنولوژی‌های برتر به مثابه منبع اصلی قدرت می‌باشیم. افراد تیزهوش و خلاق و صاحبان اندیشه‌های نو با تفکر واگرا از سرمایه‌های هر جامعه و ملتی هستند. از این رو در دهه‌های اخیر مطالعات و تحقیقات در زمینه تکنولوژی آموزشی و پرورش ذهن‌های خلاق بیش از هر زمان دیگر مورد توجه قرار گرفته است. در چنین فضایی شرکت هوشمندافزار، به مدیریت آقای مهندس افشین مدینه‌ای با سابقه فعالیت در زمینه اتوماسیون صنعتی و با هدف ارتقاء‌ سطح دانش و مهارت‌های عمومی و ترویج علم رباتیک قدم در عرصه آموزش ساخت و طراحی ربات در سطوح مختلف نهاده است. شرکت هوشمندافزار برای نیل به این هدف ضمن بررسی دقیق کیت‌ها و برنامه‌های آموزشی رباتیک موجود در جهان، اقدام به گزینش و جمع‌آوری مناسب‌ترین مجموعه‌ها در این زمینه نموده است.

https://www.pishrobot.com/history