دبیرخانه جنبش بین المللی Fifty-Fifty در ایران

دبیرخانه جنبش بین المللی Fifty-Fifty در ایران

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۷
ارتباط با دبیرخانه جنبش بین المللی Fifty-Fifty در ایران
وبسایت
http://5050.ngo
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۲۲۵۸۹۱۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره دبیرخانه جنبش بین المللی Fifty-Fifty در ایران

معرفی چالش Fifty-Fifty

چالش Fifty-Fifty یک جنبش جهانی برای کاهش اثرات اقتصادی همه گیری ویروس کرونا بر افرادی است که با کاهش یا قطع درآمد روبه رو شده اند.

شرکت کنندگان در این چالش 50 درصد از درآمد هفتگی یا ماهانه خود را به انتخاب خود با یک یا چند نفر که درآمدشان تحت تأثیر گسترش ویروس کرونا قرار گرفته است، تقسیم می کنند. در پایان اطلاعات خود را در سایت http://5050.ngo ثبت می کنند.

نحوه شرکت در چالش

50 درصد از درآمد یک هفته یا یک ماهتو با هرکی که خودت میشناسی تقسیم کن، خبرشو به ما هم بده!

 

مراحل انجام چالش

1. خودتو به چالش بکش و تصمیمتو بگیر
2. همدست خودتو انتخاب کن ;) فرد یا افرادی که میخوای باهاشون درآمدتو Fifty-Fifty کنی
3. باهاش Fifty-Fifty کن
4. برو به سایت http://5050.ngo و دنیا رو با خبر کن
5. دوستاتو دعوت کن

« این چالش توسط یک گروه دانشجویی طراحی شده است »