کآشف

کآشف

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با کآشف
شماره برگزارکننده
۰۲۱۸۸۲۲۵۰۰۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره کآشف

کارآفرینان شایسته فردا با همکاری دانشگاه تهران