کارخانه نوآوری ژرفا

کارخانه نوآوری ژرفا

رویداد‌ها۲۰
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱۴
چهارشنبه ۱۹ دی

رویداد هفتگی 4PM

 • سنندج
 • رایگان
آواتارکارخانه نوآوری ژرفا
چهارشنبه ۱۲ دی

رویداد هفتگی 4PM

 • سنندج
 • رایگان
آواتارکارخانه نوآوری ژرفا
چهارشنبه ۵ دی

رویداد هفتگی 4PM

 • سنندج
 • رایگان
آواتارکارخانه نوآوری ژرفا
چهارشنبه ۱۴ آذر

رویداد هفتگی 4PM

 • سنندج
 • رایگان
آواتارکارخانه نوآوری ژرفا
چهارشنبه ۷ آذر

رویداد هفتگی 4PM

 • سنندج
 • رایگان
آواتارکارخانه نوآوری ژرفا
چهارشنبه ۳۰ آبان

رویداد هفتگی 4PM

 • سنندج
 • رایگان
آواتارکارخانه نوآوری ژرفا
یک‌شنبه ۲۷ آبان

کارگاه هک رشد و هک سئو

 • سنندج
 • رایگان
آواتارکارخانه نوآوری ژرفا
پنج‌شنبه ۲۴ آبان

رویداد هفتگی 4PM

 • سنندج
 • رایگان
آواتارکارخانه نوآوری ژرفا
ارتباط با کارخانه نوآوری ژرفا
وبسایت
http://zharfaco.ir
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی