هسته کسب‌وکار کارسازا

رویداد‌های هسته کسب‌وکار کارسازا
ارتباط با هسته کسب‌وکار کارسازا
درباره هسته کسب‌وکار کارسازا

کارگروه اموزشی و پژوهشی کارسازا

آموزش دهنده دوره های کاربردی و عملی در حوزه های پهپاد های بال ثابت و مولتی روتور ها- انجام پروژه های پژوهشی و تولیدی در زمینه های هوافضا و الکترونیک

محل دفتر و کارگاه ها :دانشکده هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

زیر نظر مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر