کارچین | carchain

کارچین | carchain

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۰
متاسفانه نتیجه‌ای براساس جستجوی شما یافت نشد
ارتباط با کارچین | carchain
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۴۰۸۸۳۲۵۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره کارچین | carchain

کارچین، نسل نوین پلتفرم‌های حمل‌ونقل آنلاین است. طراحی منحصربه‌فرد معماری شبکه و بکارگیریِ مکانیزم‌های پویای اقتصادی، ساختاری خلق کرده است کهasdas امکان مشارکت و نفع اقتصادی برای تمام بازیگران اعم از مسافران، رانندگان و اتصالگرها فراهم شود. تعیین قیمت سفر به صورت کارچین، نسل نوین پلتفرم‌های حمل‌ونقل آنلاین است. طراحی منحصربه‌فرد معماری شبکه و بکارگیریِ مکانیزم‌های پویای اقتصادی، ساختاری خلق کرده است که امکان مشارکت و نفع اقتصادی برای تمام بازیگران اعم از مسافران، رانندگان و اتصالگرها فراهم شود. تعیین قیمت سفر به صورت توافقی، اتصال مسافران و رانندگان به صورت غیرمتمرکز، سطح پایین کارمزدها، سیستم پرداخت درون شبکه‌ای بر اساس «توکن اختصاصی کارچین» و حفظ حریم خصوصی افراد برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های این سامانه‌ی جهانی است.توافقی، اتصال مسافران و رانندگان به صورت غیرمتمرکز، سطح پایین کارمزدها، سیستم پرداخت درون شبکه‌ای بر اساس «توکن اختصاصی کارچین» و حفظ حریم خصوصی افراد برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های این سامانه‌ی جهانی است.