کارگروه توسعه اکوسیستم استارتاپی پارک علم و فناوری گیلان

کارگروه توسعه اکوسیستم استارتاپی پارک علم و فناوری گیلان

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۱
ارتباط با کارگروه توسعه اکوسیستم استارتاپی پارک علم و فناوری گیلان
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام