کارگروه ACM دانشگاه شیخ بهایی

کارگروه ACM دانشگاه شیخ بهایی

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲
ارتباط با کارگروه ACM دانشگاه شیخ بهایی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۳۳۳۷۰۷۳۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی