کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی منطفه 4 کشور

کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی منطفه 4 کشور

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۹
ارتباط با کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی منطفه 4 کشور
شماره برگزارکننده
۰۲۱۸۸۰۳۷۵۲۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی منطفه 4 کشور

این کارگاه آموزشی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و با همکاری موسسه آموزشی و پژوهشی پویش مسیر توسعه ، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان و پارکهای علم و فناوری استانهای خراسان شمالی و گلستان برگزار می گردد و در آن ضمن آشنایی فرصت های کارآفرینی در حوزه IoT  با رویکرد کاربرد در کشاورزی به پیاده سازی پروژه های عملی در این حوزه اقدام می گردد.