کاریز، اکوسیستم استارتاپی فناوری های سخت / هاردتک

کاریز، اکوسیستم استارتاپی فناوری های سخت / هاردتک

رویداد‌ها۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۷۶
ارتباط با کاریز، اکوسیستم استارتاپی فناوری های سخت / هاردتک
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۵۰۸۱۶۸۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره کاریز، اکوسیستم استارتاپی فناوری های سخت / هاردتک

کاریز یک فناوری ایرانی است…
فناوری بزرگی که در ایران باستان برای تأمین آب کشاورزی در دوره‌های طولانی خشکسالی استفاده می‌شد، این فناوری با زدن چاه مادر شروع شده و با ایجاد کانالی در عمق زمین برای ارتباط بین رشته چاه‌ها تکمیل می‌شود. با کاریز، آب بدون کمک و صرف هزینه و فقط با استفاده از نیروی گرانش زمین خارج می‌شود، لذا هزینه استحصال آب و نیز قیمت تمام شده آب نسبت به روش چاه بسیار ارزان‌تر است.
ما با الهام از این فناوری ایرانی می‌خواهیم با برگزاری هدفمند رویدادهای مختلف نوآوری، صاحبان ایده و فناوری، صاحبان سرمایه، صنعتگران، مشاوران کسب و کار و سایر بازیگران این اکوسیستم را به یکدیگر وصل کنیم تا هر بازیگر این اکوسیستم نقش مکمل خود را پیدا کند…
کاریز دسترسی شما به اکوسیستم کارآفرینی درحوزه هاردتک را تسهیل می‌کند.