کالج دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

کالج دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

رویداد‌ها۱۰
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷
ارتباط با کالج دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
شماره برگزارکننده
۰۵۱۳-۸۸۰۶۳۵۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره کالج دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد