کالج کارگزاری کارآمد

کالج کارگزاری کارآمد

رویداد‌ها۵۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۵۳۰
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۰

تابلوخوانی جامع

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارکالج کارگزاری کارآمد
یک‌شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۰

تحلیل بازارهای مالی

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارکالج کارگزاری کارآمد
سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۰

آشنایی با بورس

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارکالج کارگزاری کارآمد
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۰

تابلوخوانی جامع

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارکالج کارگزاری کارآمد
یک‌شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۳۰

تحلیل ماهانه بازارهای مالی

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارکالج کارگزاری کارآمد
دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۰

تابلوخوانی جامع

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارکالج کارگزاری کارآمد
یک‌شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۰

آشنایی با بورس

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارکالج کارگزاری کارآمد
یک‌شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۳۰

تحلیل ماهانه اقتصاد و بورس

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارکالج کارگزاری کارآمد
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۰

تابلوخوانی جامع

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارکالج کارگزاری کارآمد
سه‌شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۰

آشنایی با بورس

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارکالج کارگزاری کارآمد
یک‌شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۳۰

تحلیل ماهانه اقتصاد و بورس

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارکالج کارگزاری کارآمد
دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۰۴:۳۰

تابلوخوانی جامع

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارکالج کارگزاری کارآمد
ارتباط با کالج کارگزاری کارآمد
شماره برگزارکننده
۰۲۱۹۱۰۰۷۲۸۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام