کامبیز حبیبی

کامبیز حبیبی

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵
ارتباط با کامبیز حبیبی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۰۱۷۸۰۲۴۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره کامبیز حبیبی

کارشناس ارشد مدیریت. مشاور تحصیلی و کسب وکار،مدرس ومشاور هدفگذاری وبرنامه ریزی