کامران محمدزاده

کامران محمدزاده

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با کامران محمدزاده
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره کامران محمدزاده

گروه انفورماتیک سعی در ارتقاء بازاریابی و فروش واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی را دنبال می نماید