انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه شهاب دانش

انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه شهاب دانش

رویداد‌ها۱۰
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱۱
ارتباط با انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه شهاب دانش
وبسایت
http://shdu.ac.ir
شماره برگزارکننده
https://telegram.me/Dr_Dev
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی