کامیاب

ارتباط با کامیاب
درباره کامیاب

کامیاب در لغت به معنی شخصی که به خواست و آرزویش رسیده است و در عمل با آموزش مهارت های لازم جهت رسیدن به خوشبختی و موفقیت و استفاده از ابزار ها و امکانات بروز و جدید و داشتن اساتید مجرب از سه عنصر موفقیت (هدف ، نگرش و کسب مهارت ) پیروی میکند تا شرایطی را بوجود آورد که اشخاصی که با کامیاب آشنا و همراه می شوند در مسیر زندگی خود در ابعاد مادی و معنوی شاد ، پیروز و موفق باشند.

هدف

کامیاب با هدف ایجاد بستری مناسب جهت رشد و شکوفایی
اقشار مختلف جامعه و شاناسایی افراد موفق و خودساخته تشکیل شد

نگرش

ما بر این باور هستیم که هر فردی می تواند موفق شود
و هر تجربه شکست درسی است برای رسیدن به موفقیت

کسب مهارت

با شرکت در دوره ها و سمینار های کامیاب شما با کسب مهارت های لازم
می توانید مسیر رسیدن به موفقیت خود را هموار سازید.