کانال موفقیت کسب و کار

کانال موفقیت کسب و کار

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با کانال موفقیت کسب و کار
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره کانال موفقیت کسب و کار

یک کانال تخصصی در سامانه بازیکاری و یادگیری نت رای که به امور موفقیت کسب و کار می پردازد.