کانبان ناب ایران

کانبان ناب ایران

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴۹
ارتباط با کانبان ناب ایران
شماره برگزارکننده
۰۹۳۹۳۴۰۶۷۰۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره کانبان ناب ایران

‏ تیم ما متعهد است مطالب مفید، کاربردی و بروزی را در حوزه‌ی چابک، ناب، کانبان و مفاهیم مرتبط، به صورت منظم از طریق سایت کانبان ناب ایران در اختیار مخاطبین خود قرار دهد.