کانون جنبش نرم افزاری دانشگاه علامه طباطبایی

کانون جنبش نرم افزاری دانشگاه علامه طباطبایی

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۷
ارتباط با کانون جنبش نرم افزاری دانشگاه علامه طباطبایی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام