کانون دانش آموختگان کارآفرینی دانشگاه تهران

کانون دانش آموختگان کارآفرینی دانشگاه تهران

رویداد‌ها۸۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰۸۸
ارتباط با کانون دانش آموختگان کارآفرینی دانشگاه تهران
وبسایت
http://egcut.com
شماره برگزارکننده
۰۹۳۵۴۲۱۰۴۱۴ - ۰۲۱-۸۸۳۳۴۰۵۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره کانون دانش آموختگان کارآفرینی دانشگاه تهران

وب سایت کانون دانش آموختگان کارآفرینی دانشگاه تهران

www.egcut.com