کانون رشد خلاق

ارتباط با کانون رشد خلاق
درباره کانون رشد خلاق

کانون رشد خلاق بیش از ۱۳ سال است که در شهر کرج در حوزه ی کودک و خانواده رویدادها و برنامه های مختلف با حمایت ارگان های ذی ربط برگزار کرده است.