کانون رشد خلاق

رویداد‌های کانون رشد خلاق
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با کانون رشد خلاق
درباره کانون رشد خلاق

کانون رشد خلاق بیش از ۱۳ سال است که در شهر کرج در حوزه ی کودک و خانواده رویدادها و برنامه های مختلف با حمایت ارگان های ذی ربط برگزار کرده است.