کانون علوم اجتماعی امیرکبیر

کانون علوم اجتماعی امیرکبیر

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۳
ارتباط با کانون علوم اجتماعی امیرکبیر
شماره برگزارکننده
۰۹۳۸۴۴۰۱۶۵۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره کانون علوم اجتماعی امیرکبیر

دوره ای برای تشخیص شخصیت اطرافیانت زیر دو دقیقه

برای فهم اینکه با چه افرادی بیشتر بهت خوش میگذره

برای یافتن نقاط ضعف و قوتت

برای تغیر دادن روند زندگیت

برای فهم همه ادم های اطرافت و محبوب بودن در هر جمع

پتانسیل استخدامی در شرکت پلی اکیپ