کانون فرهنگی مهر و ماه

کانون فرهنگی مهر و ماه

رویداد‌ها۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۸۱
ارتباط با کانون فرهنگی مهر و ماه
شماره برگزارکننده
۰۵۱۳۸۱۱۴۲۸۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره کانون فرهنگی مهر و ماه

برگزارکننده دوره، کلاس،کارگاه و مشاوره در زمینه : - رشد فردی و موفقیت - خانواده - فقه و آداب تجارت - اعتقادی