کانون فرهنگ و ادب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کانون فرهنگ و ادب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۵۵
ارتباط با کانون فرهنگ و ادب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۶۳۹۴۲۹۳۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره کانون فرهنگ و ادب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کانون های فرهنگی دانشگاه خواجه نصیر