کانون مشاوران عالی مالیاتی

رویداد‌های کانون مشاوران عالی مالیاتی
ارتباط با کانون مشاوران عالی مالیاتی
درباره کانون مشاوران عالی مالیاتی

کانون مشاوران عالی مالیاتی متشکل از وکلا و کارشناسان ارشد سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد تا با برگزاری دوره ها و همایش های تخصصی مالیاتی در جهت ارتقاء دانش مالیاتی مؤدیان عزیز و دست اندرکاران امور مالی گام بردارد.