کانون نجوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کانون نجوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رویداد‌ها۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۷۵
ارتباط با کانون نجوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۰۴۶۱۴۶۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی