کانون نجوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کانون نجوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رویداد‌ها۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۷
ارتباط با کانون نجوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۰۴۶۱۴۶۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی