کانون نجوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کانون نجوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۱
ارتباط با کانون نجوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۰۴۶۱۴۶۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی